Obowiązkowe etapy budowy obiektów architektonicznych

Data dodania: 26.07.2017


Decydując się na wzniesienie jakiegokolwiek budynku, musimy być przygotowani na wykonenie określonych procedur, które będą miały na celu realizację budowy.  Każdy etap jest bardzo istotny i jednynie rzetelne podejście zapeni nam sukces. Wyjaśniamy, jakie są obowiązkowe etapy budowy obiektów architektonicznych.

Główny proces budowy obiektu rozpoczyna się po otrzymaniu zaświadczenia zezwalającego nam na budowę. Ten sam organ, od którego uzyskaliśmy pozwolenie na rozpoczecie prac budowlanych, będzie wstaniem nam wydać dziennika budowy. Warto jednak pamiętać, że  część urzędów umożliwia nabycie takiego dziennika za odpowiednimi opłatami, jednak do innych należy zwrócić się z własnym egzemplarzem. Organ zarejestruje oraz odpowiednio oznaczy dziennik budowy, dzięki czemu otrzyma on rangę urzędowego dokumentem przebiegu robót budowlanych.

W następnej kolejności będziemy mieli obowiązek zatrudnić kierownika budowy. Nie należy zapominać otym, że musi być to osoboba o odpowiednich uprawnieniach, która będzie mogła czuwać nad procesem opracowywania planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Nie za szkodzi również wyznaczyć inspektora nadzoru inwestorskiego, jednak nie jest to działanie obowiązkowe.

Kolejnym niezwykle angażującym oraz wymagającym etapem jest wybranie odpowiedniej grupy fachowców, która zajmie się realizacją naszego projektu architektonicznego. Nie można jednak zapomnieć o zawarciu umowy z wykonawcą, która musi być obowiązkowo sporządzona w formie pisemnej.

Na każdą budowę obiektu architeknonicznego nałożone jest również ograniczenie czasowe, które uwarunkuje nam proces przegiegu poszczególnych procedur.  Na rozpoczęcie budowy mamy trzy lata od dnia otrzymania zaświadczenia
o ostateczności decyzji dotyczącej budowy. Decyzja wygaśnie jeśli przekroczymy wyznaczony limit czasu lub wtedy, gdy budowa zostanie przerwana na czas dłuższy niż trzy lata. Obowiązkowo należy o tym pamiętać.

domy kołobrzeg

Znając wszystkie obowiązkowe etapy budowy obiektów architektonicznych, możemy bez obaw przystąpić do realizacji projektu architektonicznego. Dopełnienie wszystkich formalności daje nam gwarancję tego, że procesy budowlane odbywają się zgodnie z przyjętymi normami, a sam przebieg nie zostanie zakłócony. Warto również pamiętać o tym, że u podstaw takich przedsięwzieć leży ogromna ilość wniosków. Dlatego, aby ułatwić oraz przyśpieszyć procedurę przygotowywania się do budowy obiektu, warto powieżyć dokonanie formalności doświadczonym specjalistom, takim jak w Studio AG.